Латинські назви хімічних елементів і їх вимова

Щоб розуміти, як правильно вимовляти назви хімічних елементів таблиці Менделєєва, необхідно вивчити кілька важливих правил:

1. Хімічні елементи в періодичній таблиці які позначаються однією буквою, читаються по першій букві з латинської назви, наприклад, хімічний елемент "Карбон", хімічний знак якого літера "С", значить і читатися буде по цій букві, а саме "Це". Винятком в даному правилі є хімічні елементи: Бор (B), Флуор (F), Калій (K) і Йод (I), які відповідають назві хімічного елемента українською мовою.

2. Деякі хімічні елементи, що позначаються двома буквами, читаються відповідно до назви хімічного елемента на латинській мові, наприклад, неорганічна речовина сульфат срібла AgSO4, читається як: "аргентум ес о 4".

3. Незважаючи на величезну кількість хімічних елементів, запам'ятати правильну вимову не складно, тому як більшість з них вимовляються також, як і пишеться українською мовою, за винятком 9 елементів, які наведені в таблиці нижче. Таблицю можна завантажити і зберегти як пам'ятку.

Таблиця винятків з правильною вимовою хімічних елементів українською мовою

АТОМНИЙ НОМЕР

 

УКРАЇНСЬКА НАЗВА ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА

 

ХІМІЧНИЙ ЗНАК ВИМОВА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
1 Гідроген H Аш
6 Карбон C Це
7 Нітроген N Ен
8 Оксиген O О
14 Силіцій Si Силіціум
15 Фосфор P Пе
16 Сульфур S Ес
33 Арсен As Арсеніум
80 Меркурій Hg Гідраргірум
Примітка: вимова інших хімічних елементів відповідає назві елементів українською мовою (приклад: аргон (argon) вимовляється як аргон, флуор (fluorum) вимовляється як флуор і т.п.)

Завантажити таблицю в хорошій якості за посиланням: завантажити таблицю

У таблиці нижче описані вимови всіх відомих на даний момент хімічних елементів.

Повна таблиця латинських назв хімічних елементів з вимовою українською мовою

(розташування шарів в порядку заповнення підрівнів)

Атомний номер

Українська назва хімічного елемента

Латинська назва хімічного елемента

Хімічний знак (позначення)

Вимова українською мовою

1 Гідроген Hydrogenium H

Аш

2 Гелій Helium He Гелій
2 період хімічних елементів
3 Літій Lithium Li Літій
4 Берилій Beryllium Be Берилій
5 Бор Borium B Бор
6 Карбон Carboneum C Це
7 Нітроген Nitrogenium N Ен
8 Оксиген Oxygenium O О
9 Флуор Fluorum F Флуор
10 Неон Neon Ne Неон
3 період хімічних елементів
11 Натрій Natrium Na Натрій
12 Магній Magnesium Mg Магній
13 Алюміній Aluminium Al Алюміній
14 Силіцій Silicium Si Силіціум
15 Фосфор Phosphorus P Пе
16 Сульфур Sulfur S Ес
17 Хлор Clorum Cl Хлор
18 Аргон Argon Ar Аргон
4 період хімічних елементів
19 Калій Kalium K Калій
20 Кальцій Calcium Ca Кальцій
21 Скандій Scandium Sc Скандій
22 Титан Titanium Ti Титан
23 Ванадій Vanadium V Ванадій
24 Хром Chromium Cr Хром
25 Манган Manganum Mn Манган
26 Ферум Ferrum Fe Ферум
27 Кобальт Cobaltum Co Кобальт
28 Нікель (Нікол) Niccolum Ni Нікель (Нікол)
29 Купрум Cuprum Cu Купрум
30 Цинк Zincum Zn Цинк
31 Галій Gallium Ga Галій
32 Германій Germanium Ge Германій
33 Арсен Arsenicum As Арсеніум
34 Селен Selenium Se Селен
35 Бром Bromum Br Бром
36 Криптон Krypton Kr Криптон
5 період хімічних елементів
37 Рубідій Rubidium Rb Рубідій
38 Стронцій Strontium Sr Стронцій
39 Ітрій Yttrium Y Ітрій
40 Цирконій Zirconium Zr Цирконій
41 Ніобій Niobium Nb Ніобій
42 Молібден Molybdaenum Mo Молібден
43 Технецій Technetium Tc Технецій
44 Рутеній Ruthenium Ru Рутеній
45 Родій Rhodium Rh Родій
46 Паладій Palladium Pd Паладій
47 Аргентум Argentum Ag Аргентум
48 Кадмій Cadmium Cd Кадмій
49 Індій Indium In Індій
50 Станум Stannum Sn Станум
51 Стибій Stibium Sb Стибій
52 Телур Tellurium Te Телур
53 Йод (Іод) Iodum I Йод
54 Ксенон Xenon Xe Ксенон
6 період хімічних елементів
55 Цезій Ceslum Cs Цезій
56 Барій Barlum Ba Барій
57 Лантан Lanthanum La Лантан
58 Церій Cerium Ce Церій
59 Празеодим Praseodymium Pr Празеодим
60 Неодим Neodymium Nd Неодим
61 Прометій Promethium Pm Прометій
62 Самарій Samarium Sm Самарій
63 Європій Europium Eu Європій
64 Гадоліній Gadolinium Gd Гадоліній
65 Тербій Terbium Tb Тербій
66 Диспрозій Dysprosium Dy Диспрозій
67 Гольмій Holmium Ho Гольмій
68 Ербій Erbium Er Ербій
69 Тулій Thulium Tm Тулій
70 Ітербій Ytterbium Yb Ітербій
71 Лютецій Lutetium Lu Лютецій
72 Гафній Hafnium Hf Гафній
73 Тантал Tantalum Ta Тантал
74 Вольфрам Wolframium W Вольфрам
75 Реній Rhenium Re Реній
76 Осмій Osmium Os Осмій
77 Іридій Iridium Ir Іридій
78 Платина Platinum Pt Платина
79 Аурум Aurum Au Аурум
80 Меркурій Hydrargyrum Hg Гідраргірум
81 Талій Thallium Tl Талій
82 Плюмбум Plumbum Pb Плюмбум
83 Бісмут Bismuthum Bi Бісмут
84 Полоній Polonium Po Полоній
85 Астат Astatium At Астат
86 Радон Radon Rn Радон
7 період хімічних елементів
87 Францій Francium Fr Францій
88 Радій Radium Ra Радій
89 Актиній Actinium Ac Актиній
90 Торій Thorium Th Торій
91 Протактиній Protactinium Pa Протактиній
92 Уран Uranium U Уран
93 Нептуній Neptunium Np Нептуній
94 Плутоній Plutonium Pu Плутоній
95 Америцій Americium Am Америцій
96 Кюрій Curium Cm Кюрій
97 Берклій Berkelium Bk Берклій
98 Каліфорній Californium Cf Каліфорній
99 Ейнштейній Einsteinium Es Ейнштейній
100 Фермій Fermium Fm Фермій
101 Менделевій Mendelevium Md Менделевій
102 Нобелій Nobelium No Нобелій
103 Лоуренсій Lawrencium Lr Лоуренсій
104 Резерфордій Rutherfordium Rf Резерфордій
105 Дубній Dubnium Db Дубній
106 Сіборгій Seaborgium Sg Сіборгій
107 Борій Bohrium Bh Борій
108 Гасій Hassium Hs Гасій
109 Майтнерій Meitnerium Mt Майтнерій
110 Дармштадтій (раніше Унуннилий) Darmstadtium (Ununnilium) Uun Дармштадтій
111 Рентгеній (раніше Унунуний) Roentgenium (Unununium) Uuu Рентгеній
112 Коперницій (раніше Унунбий) Copernicium (Ununbium) Uub Коперницій
113 Ніхоній (раніше Унунтрий) Nihonium (Ununtrium) Unt Ніхоній
114 Флеровій (раніше Унунквадий) Flerovium (Ununquadium) Uuq Флеровій
115 Московій (раніше Унунпентий) Moscovium (Ununpentium) Uup Московій
116 Ліверморій (раніше Унунгексий) Livermorium (Ununhexium) Uuh Ліверморій
117 Теннессін (раніше Унунсептий) Tennessine (Ununseptium) Uus Теннессін
118 Оганесон (раніше Унуноктий) Oganesson (Ununoctium) Uuo Оганесон
8 період хімічних елементів
119 Унуненній Ununnenium Uue Унуненній
120 Унбінілій Unbinilium Ubn Унбінілій
121 Унбіуній Unbiunium Ubu Унбіуній
122 Унбібій Unbibium Ubb Унбібій
123 Унбітрій Unbitrium Ubt Унбітрій
124 Унбіквадій Unbiquadium Ubq Унбіквадій
125 Унбіпентій Unbipentium Ubp Унбіпентій
126 Унбігексій Unbihexium Ubh Унбігексій