Електронні формули атомів хімічних елементів

Завдяки електронній формулі хімічного елемента можна дізнатися кількість електронних рівнів, як ці рівні розподілені, а також скільки в атомі міститься електронів.

Для пізнання самостійного складання електронних формул хімічних елементів застосовується правило Клечковского (правило Маделунга), яке описує енергетичний розподіл орбіталей в багатоелектронних атомах.

Саме правило звучить так:

Заповнення електронами орбіталей в атомі відбувається в порядку зростання суми головного і орбітального квантових чисел n + l. При однаковій сумі раніше заповнюється орбіталь з меншим значенням n.

Інші дані для складання електронної конфігурації хімічного елемента запозичуються з періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва. А саме: порядковий номер, номер періоду і номер групи.

- порядковий номер відповідає кількості електронів в атомі;

- номер періоду відповідає числу електронних рівнів (шарів);

- номер групи збігається з числом електронів на зовнішньому електронному рівні (шарі).

Також можна скористатися вже готовими складеними електронними формулами хімічних елементів з таблиці нижче:

Таблиця умовних позначень хімічних елементів

Неметали Метали Напівметали (Металоїди)
Галогени Шляхетні гази Інші неметали Лужні метали Лантаноїди Перехідні метали
Лужноземельні метали Актиноїди Постперехідні метали

 

Таблиця електронних формул атомів хімічних елементів

(розташування шарів в порядку заповнення підрівнів)

Атомний номер Назва хімічного елемента (сучасна українська назва) Латинська назва Хімічний знак Температура плавлення (toС) Температура кипіння (toС) Електронна формула (конфігурація, оболонка)
1 електронна формула водню (гідроген) hydrogenium H -259,14 -252,87 1s1
2 електронна формула гелію helium He -272,2 -268,93 1s2
2 період електронних формул хімічних елементів
3 електронна формула літію lithium Li 180,54 1347 1s22s1
4 електронна формула берилію beryllium Be 1278 2970 1s22s2
5 електронна формула бору borium B

2210

2600 1s22s22p1
6 електронна формула вуглецю (карбон) carboneum C 3550 4827 1s22s22p2
7 електронна формула азоту (нітроген) nitrogenium N -209,86 -195,8 1s22s22p3
8 електронна формула кисню (оксиген) oxygenium O -218,4 -182,96 1s22s22p4
9 електронна формула фтору (флуор) fluorum F -219,62 -188,11 1s22s22p5
10 електронна формула неону neon Ne -248,7 -246,05 1s22s22p6
3 період електронних формул хімічних елементів
11 електронна формула натрію natrium Na 97,86 883,14 1s22s22p63s1
12 електронна формула магнію magnesium Mg 648,8 1107 1s22s22p63s2
13 електронна формула алюмінію aluminium Al 660,37 2467 1s22s22p63s23p1
14 електронна формула кремнію (силіцій) silicium Si 1412 2355 1s22s22p63s23p2
15 електронна формула фосфору phosphorus P 44,14 280 1s22s22p63s23p3
16 електронна формула сірки (сульфур) sulfur S 112,8 444,674 1s22s22p63s23p4
17 електронна формула хлору clorum Cl -100,98 -34,6 1s22s22p63s23p5
18 електронна формула аргону argon Ar -189,2 185,7 1s22s22p63s23p6
4 період електронних формул хімічних елементів
19 електронна формула калію kalium K 63,65 774 1s22s22p63s23p64s1
20 електронна формула кальцію calcium Ca 839 1487 1s22s22p63s23p64s2
21 електронна формула скандію scandium Sc 1541 2831 1s22s22p63s23p64s23d1
22 електронна формула титану titanium Ti 1670 3287 1s22s22p63s23p64s23d2
23 електронна формула ванадію vanadium V 1890 3380 1s22s22p63s23p64s23d3
24 електронна формула хрому chromium Cr 1857 2672 1s22s22p63s23p64s13d5
25 електронна формула марганцю (манган) manganum Mn 1244 1962 1s22s22p63s23p64s23d5
26 електронна формула заліза (ферум) ferrum Fe 1535 2750 1s22s22p63s23p64s23d6
27 електронна формула кобальту cobaltum Co 1495 2870 1s22s22p63s23p64s23d7
28 електронна формула нікелю (нікол) niccolum Ni 1453 2732 1s22s22p63s23p64s23d8
29 електронна формула міді (купрум) cuprum Cu 1083,4 2567 1s22s22p63s23p64s13d10
30 електронна формула цинку zincum Zn 419,88 907 1s22s22p63s23p64s23d10
31 електронна формула галія gallium Ga 29,78 2403 1s22s22p63s23p64s13d104p1
32 електронна формула германій germanium Ge 937,4 2830 1s22s22p63s23p64s23d104p2
33 електронна формула миш'яку (арсен) arsenicum As 817 616 1s22s22p63s23p64s23d104p3
34 електронна формула селену selenium Se 217 684,9 1s22s22p63s23p64s23d104p4
35 електронна формула брому bromum Br -7,25 58,78 1s22s22p63s23p64s23d104p5
36 електронна формула криптону krypton Kr -156,6 152,3 1s22s22p63s23p64s23d104p6
5 період електронних формул хімічних елементів
37 електронна формула рубідію rubidium Rb 38,89 687,2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s1
38 електронна формула стронцію strontium Sr 769 1384 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2
39 електронна формула ітрію yttrium Y 1522 3337 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d1
40 електронна формула цирконію zirconium Zr 1852 4377 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d2
41 електронна формула ніобію niobium Nb 2468 4742 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d4
42 електронна формула молібдену molybdaenum Mo 2617 4612 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d5
43 електронна формула технецій technetium Tc 2172 4877 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d5
44 електронна формула рутенію ruthenium Ru 2310 3900 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d7
45 електронна формула родію rhodium Rh 1966 3727 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d8
46 електронна формула паладію palladium Pd 1552 3140 1s22s22p63s23p64s23d104p65s04d10
47 електронна формула срібла (аргентум) argentum Ag 961,93 2212 1s22s22p63s23p64s23d104p65s14d10
48 електронна формула кадмію cadmium Cd 320,9 765 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d10
49 електронна формула індій indium In 156,78 2080 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p1
50 електронна формула олова, цина (станум) stannum Sn 231,88 2270 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p2
51 електронна формула сурми (стибій) stibium Sb 630,5 1750 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p3
52 електронна формула телуру tellurium Te 449,5 989,8 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p4
53 електронна формула йод (іод) iodum I 113,5 184,35 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p5
54 електронна формула ксенону xenon Xe -111,9 -107,1 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6
6 період електронних формул хімічних елементів
55 електронна формула цезію ceslum Cs 28,5 678,4 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s1
56 електронна формула барію barlum Ba 725 1640 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2
57 електронна формула лантану lanthanum La 920 3454 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d1
58 електронна формула церію cerium Ce 798 3426 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f2
59 електронна формула празеодима praseodymium Pr 931 3512 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f3
60 електронна формула неодима neodymium Nd 1021 3068 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f4
61 електронна формула прометій promethium Pm 1168 2460 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f5
62 електронна формула самарій samarium Sm 1077 1791 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f6
63 електронна формула європій europium Eu 822 1597 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f7
64 електронна формула гадоліній gadolinium Gd 1312 3250 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f75d1
65 електронна формула тербій terbium Tb 1356 3123 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f9
66 електронна формула диспрозій dysprosium Dy 1409 2562 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f10
67 електронна формула гольмій holmium Ho 1474 2695 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f11
68 електронна формула ербій erbium Er 1529 2863 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f12
69 електронна формула тулій thulium Tm 1545 1947 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f13
70 електронна формула ітербій ytterbium Yb 819 1193 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f14
71 електронна формула лютецій lutetium Lu 1663 3302 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d1
72 електронна формула гафній hafnium Hf 2227 4602 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d2
73 електронна формула тантал tantalum Ta 2996 5425 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d3
74 електронна формула вольфрама wolframium W 3410 5660 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d4
75 електронна формула реній rhenium Re 3180 5627 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d5
76 електронна формула осмій osmium Os 3045 5027 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d6
77 електронна формула іридій iridium Ir 2410 4130 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d7
78 електронна формула платини platinum Pt 1773,5 3830 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s14f145d9
79 електронна формула золота (аурум) aurum Au 1064,43 2807 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s14f145d10
80 електронна формула ртуті (меркурій) hydrargyrum Hg -38,86 356,6 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d10
81 електронна формула талію thallium Tl 303,5 1457 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p1
82 електронна формула свинцю, оливо (плюмбум) plumbum Pb 327,5 1740 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p2
83 електронна формула вісмуту (бісмут) bismuthum Bi 271,3 1564 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p3
84 електронна формула полонію polonium Po 254 962 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p4
85 електронна формула астату astatium At 302 337 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p5
86 електронна формула радону radon Rn -71 -61,8 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p6
7 період електронних формул хімічних елементів
87 електронна формула францій francium Fr 27 677 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s1
88 електронна формула радій radium Ra 970 1140 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s2
89 електронна формула актиній actinium Ac 1050 3250 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s26d1
90 електронна формула торій thorium Th 1750 3800 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s26d25f0
91 електронна формула протактиній protactinium Pa 1572 4300 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f26d1
92 електронна формула урана uranium U 1132 3818 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f36d1
93 електронна формула нептуній neptunium Np 639 3902 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f46d1
94 електронна формула плутоній plutonium Pu 641 3340 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f56d1
95 електронна формула америцій americium Am 996 2607 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f7
96 електронна формула кюрій curium Cm 1340 3110 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f76d1
97 електронна формула берклій berkelium Bk 1050 2630 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f86d1
98 електронна формула каліфорній californium Cf 900 1227 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f10
99 електронна формула ейнштейній einsteinium Es 860 - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f11
100 електронна формула фермій fermium Fm - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f12
101 електронна формула менделевій mendelevium Md - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f13
102 електронна формула нобелій nobelium No - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f14
103 електронна формула лоуренсій lawrencium Lr - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d1
104 електронна формула резерфордій rutherfordium Rf - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d2
105 електронна формула дубній dubnium Db - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d3
106 електронна формула сіборгій seaborgium Sg - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d4
107 електронна формула борій bohrium Bh - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d5
108 електронна формула гасій hassium Hs - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d6
109 електронна формула майтнерій meitnerium Mt - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d7
110 електронна формула унуннілій (дармштадтій) darmstadtium Uun - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d8
111 електронна формула унунуній (рентгеній) roentgenium Uuu - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d9
112 електронна формула унунбій (коперницій) copernicium Uub - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d10
113 електронна формула унунтрій (ніхоній) nihonium Unt - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p1
114 електронна формула унунквадій (флеровій) flerovium Uuq - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p2
115 електронна формула унунпентій (московій) moscovium Uup - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p3
116 електронна формула унунгексій (ліверморій) livermorium Uuh - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p4
117 електронна формула унунсептій (теннессін) tennessine Uus - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p5
118 електронна формула унуноктій (оганесон) oganesson Uuo - - 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p6
8 період електронних формул хімічних елементів
119 електронна формула унуненній ununnenium Uue - - 8s1
120 електронна формула унбінілій unbinilium Ubn - - 8s2
121 електронна формула унбіуній unbiunium Ubu - - 5g18s2
122 електронна формула унбібій unbibium Ubb - - 5g28s2
123 електронна формула унбітрій unbitrium Ubt - - 5g38s2
124 електронна формула унбіквадій unbiquadium Ubq - - 5g48s2
125 електронна формула унбіпентій unbipentium Ubp - - 5g58s2
126 електронна формула унбігексій unbihexium Ubh - - 5g68s2