Атомна маса хімічних елементів

Атомна маса (застаріла назва атомнавага) - величина маси атома, виражена в вуглецевих одиницях або атомних одиницях маси.

Величина атомів дуже мала, але не дивлячись на це на даний момент визначені і маса, і розміри атомів. Відомо, що маса атома водню дорівнює 0,000 000 000 000 000 000 000 001 663 г, а маса атома вуглецю в 12 разів більше.

Такі числа незручні при запам'ятовуванні і виконанні розрахунків, тому для вимірювання маси атомів була введена спеціальна одиниця вимірювання. Вона дорівнює 1/12 атомної маси вуглецю. Її називають вуглецевої одиницею, скорочено «у.о.».

Після застосування даної одиниці вимірювання, маса атомів хімічних елементів має вигляд невеликих чисел, що зручно при веденні розрахунків. Наприклад, маса атома водню 1,00794 у.о., а маса кисню дорівнює 16 у.о.

Найменування «вуглецева одиниця» не прийнято писати при позначенні маси атома і молекулярної маси. Записувати необхідно наступним чином, наприклад, маса атома сірки 32, неону 20, кальцію 40 і т.д.

Перший хто визначив масу атомів деяких хімічних елементів - це англійський учений Джон Дальтон.

Він вніс дуже великий внесок у визначення маси атомів хімічних елементів, незважаючи на деяку неточність в своїх роботах.

У таблиці нижче представлені сучасні дані про масу атомів всіх відомих на даний момент хімічних елементів:

Таблиця умовних позначень хімічних елементів

Неметали Метали Напівметали (Металоїди)
Галогени Шляхетні гази Інші неметали Лужні метали Лантаноїди Перехідні метали
Лужноземельні метали Актиноїди Постперехідні метали

 

Таблиця атомної маси хімічних елементів

(розташування шарів в порядку заповнення підрівнів)

Атомний номер

Назва хімічного елемента

Латинська назва

Хімічний знак (позначення)

Атомна маса хімічного елемента

1 атомна маса - Водень (Гідроген) Hydrogenium H

1,00794

2 атомна маса - Гелій Helium He 4,002602
2 період атомної маси хімічних елементів
3 атомна маса - Літій Lithium Li 6,941
4 атомна маса - Берилій Beryllium Be 9,012182
5 атомна маса - Бор Borium B 10,811
6 атомна маса - Вуглець (Карбон) Carboneum C 12,0107
7 атомна маса - Азот (Нітроген) Nitrogenium N 14,0067
8 атомна маса - Кисень (Оксиген) Oxygenium O 15,9994
9 атомна маса - Фтор (Флуор) Fluorum F 18,9984032
10 атомна маса - Неон Neon Ne 20,1797
3 період атомної маси хімічних елементів
11 атомна маса - Натрію Natrium Na 22,98976928
12 атомна маса - Магній Magnesium Mg 24,3050
13 атомна маса - Алюміній Aluminium Al 26,9815386
14 атомна маса - Кремній (Силіцій) Silicium Si 28,0855
15 атомна маса - Фосфор Phosphorus P 30,973762
16 атомна маса - Сірка (Сульфур) Sulfur S 32,065
17 атомна маса - Хлор Clorum Cl 35,453
18 атомна маса - Аргон Argon Ar 39,948
4 період атомної маси хімічних елементів
19 атомна маса - Калій Kalium K 39,0983
20 атомна маса - Кальцій Calcium Ca 40,078
21 атомна маса - Скандій Scandium Sc 44,955912
22 атомна маса - Титан Titanium Ti 47,867
23 атомна маса - Ванадій Vanadium V 50,9415
24 атомна маса - Хром Chromium Cr 51,9961
25 атомна маса - Марганець (Манган) Manganum Mn 54,938045
26 атомна маса - Залізо (Ферум) Ferrum Fe 55,845
27 атомна маса - Кобальт Cobaltum Co 58,933195
28 атомна маса - Нікель (Нікол) Niccolum Ni 58,6934
29 атомна маса - Мідь (Купрум) Cuprum Cu 63,546
30 атомна маса - Цинк Zincum Zn 65,409
31 атомна маса - Галій Gallium Ga 69,723
32 атомна маса - Германій Germanium Ge 72,64
33 атомна маса - Миш'як (Арсен) Arsenicum As 74,92160
34 атомна маса - Селен Selenium Se 78,96
35 атомна маса - Бром Bromum Br 79,904
36 атомна маса - Криптон Krypton Kr 83,798
5 період атомної маси хімічних елементів
37 атомна маса - Рубідій Rubidium Rb 85,4678
38 атомна маса - Стронцій Strontium Sr 87,62
39 атомна маса - Ітрій Yttrium Y 88,90585
40 атомна маса - Цирконій Zirconium Zr 91,224
41 атомна маса - Ніобій Niobium Nb 92,90638
42 атомна маса - Молібден Molybdaenum Mo 95,94
43 атомна маса - Технецій Technetium Tc 98,9063
44 атомна маса - Рутеній Ruthenium Ru 101,07
45 атомна маса - Родій Rhodium Rh 102,90550
46 атомна маса - Паладій Palladium Pd 106,42
47 атомна маса - Срібло (Аргентум) Argentum Ag 107,8682
48 атомна маса - Кадмій Cadmium Cd 112,411
49 атомна маса - Індій Indium In 114,818
50 атомна маса - Олово, Цина (Станум) Stannum Sn 118,710
51 атомна маса - Сурма (Стибій) Stibium Sb 121,760
52 атомна маса - Телур Tellurium Te 127,60
53 атомна маса - Йод (Іод) Iodum I 126,90447
54 атомна маса - Ксенон Xenon Xe 131,293
6 період атомної маси хімічних елементів
55 атомна маса - Цезій Ceslum Cs 132,9054519
56 атомна маса - Барій Barlum Ba 137,327
57 атомна маса - Лантан Lanthanum La 138,90547
58 атомна маса - Церій Cerium Ce 140,116
59 атомна маса - Празеодим Praseodymium Pr 140,90765
60 атомна маса - Неодим Neodymium Nd 144,242
61 атомна маса - Прометій Promethium Pm 146,9151
62 атомна маса - Самарій Samarium Sm 150,36
63 атомна маса - Європій Europium Eu 151,964
64 атомна маса - Гадоліній Gadolinium Gd 157,25
65 атомна маса - Тербій Terbium Tb 158,92535
66 атомна маса - Диспрозій Dysprosium Dy 162,500
67 атомна маса - Гольмій Holmium Ho 164,93032
68 атомна маса - Ербій Erbium Er 167,259
69 атомна маса - Тулій Thulium Tm 168,93421
70 атомна маса - Ітербій Ytterbium Yb 173,04
71 атомна маса - Лютецій Lutetium Lu 174,967
72 атомна маса - Гафній Hafnium Hf 178,49
73 атомна маса - Тантал Tantalum Ta 180,9479
74 атомна маса - Вольфрам Wolframium W 183,84
75 атомна маса - Реній Rhenium Re 186,207
76 атомна маса - Осмій Osmium Os 190,23
77 атомна маса - Іридій Iridium Ir 192,217
78 атомна маса - Платина Platinum Pt 195,084
79 атомна маса - Золото (Аурум) Aurum Au 196,966569
80 атомна маса - Ртуть (Меркурій) Hydrargyrum Hg 200,59
81 атомна маса - Талій Thallium Tl 204,3833
82 атомна маса - Свинець, Оливо (Плюмбум) Plumbum Pb 207,2
83 атомна маса - Вісмут (Бісмут) Bismuthum Bi 208,98040
84 атомна маса - Полоній Polonium Po 208,9824
85 атомна маса - Астат Astatium At 209,9871
86 атомна маса - Радон Radon Rn 222,0176
7 період атомної маси хімічних елементів
87 атомна маса - Францій Francium Fr 223,0197
88 атомна маса - Радій Radium Ra 226,0254
89 атомна маса - Актиній Actinium Ac 227,0278
90 атомна маса - Торій Thorium Th 232,03806
91 атомна маса - Протактиній Protactinium Pa 231,03588
92 атомна маса - Уран Uranium U 238,02891
93 атомна маса - Нептуній Neptunium Np 237,0482
94 атомна маса - Плутоній Plutonium Pu 244,0642
95 атомна маса - Америцій Americium Am 243,0614
96 атомна маса - Кюрій Curium Cm 247,0703
97 атомна маса - Берклій Berkelium Bk 247,0703
98 атомна маса - Каліфорній Californium Cf 251,0796
99 атомна маса - Ейнштейній Einsteinium Es 252,0829
100 атомна маса - Фермій Fermium Fm 257,0951
101 атомна маса - Менделевій Mendelevium Md 258,0986
102 атомна маса - Нобелій Nobelium No 259,1009
103 атомна маса - Лоуренсій Lawrencium Lr 260,1053
104 атомна маса - Резерфордій Rutherfordium Rf 261,1087
105 атомна маса - Дубній Dubnium Db 262,1138
106 атомна маса - Сіборгій Seaborgium Sg 263,1182
107 атомна маса - Борій Bohrium Bh 262,1229
108 атомна маса - Гасій Hassium Hs 265
109 атомна маса - Майтнерій Meitnerium Mt 266
110 атомна маса - Дармштадтій (раніше Унуннилий) Darmstadtium (Ununnilium) Uun 269
111 атомна маса - Рентгеній (раніше Унунуний) Roentgenium (Unununium) Uuu 272
112 атомна маса - Коперницій (раніше Унунбий) Copernicium (Ununbium) Uub 285
113 атомна маса - Ніхоній (раніше Унунтрий) Nihonium (Ununtrium) Unt 284
114 атомна маса - Флеровій (раніше Унунквадий) Flerovium (Ununquadium) Uuq 289
115 атомна маса - Московій (раніше Унунпентий) Moscovium (Ununpentium) Uup 288
116 атомна маса - Ліверморій (раніше Унунгексий) Livermorium (Ununhexium) Uuh 292
117 атомна маса - Теннессін (раніше Унунсептий) Tennessine (Ununseptium) Uus 295
118 атомна маса - Оганесон (раніше Унуноктий) Oganesson (Ununoctium) Uuo 294
8 період атомної маси хімічних елементів
119 атомна маса - Унуненній Ununnenium Uue 316
120 атомна маса - Унбінілій Unbinilium Ubn 320
121 атомна маса - Унбіуній Unbiunium Ubu 320
122 атомна маса - Унбібій Unbibium Ubb -
123 атомна маса - Унбітрій Unbitrium Ubt -
124 атомна маса - Унбіквадій Unbiquadium Ubq -
125 атомна маса - Унбіпентій Unbipentium Ubp 332
126 атомна маса - Унбігексій Unbihexium Ubh 322